Svobodná firma - Konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání

Den plný inspirace a zkušeností
15 řečníků, 4 hlavní přednášející, 3 diskusní panely, umění

, PRAHA 5 - SMÍCHOV, PASPŮV SÁL

KONFERENCE PRO 3. TISÍCILETÍ

 • Jaroslav Dušek

  MODERÁTOR KONFERENCE

  Jaroslav Dušek

  Filmový a divadelní herec, známý pódiový improvizátor, moderátor nejen Českých lvů. Nezapomenutelná postava filmů Pelíšky, Pupendo nebo Musíme si pomáhat. Představitel i propagátor moderního duchovního života. Spoluzakladatel divadla Vizita, který je od roku 2005 činný v divadle Na Lávce a od roku 2010 v Divadle Kampa. Známá jsou jeho vyprodaná představení „Čtyři dohody“ a „Pátá dohoda“ inspirované toltéckou moudrostí z knih Dona Miguela Ruize, které již roky oslovují tisíce diváků hledajících živou a praktickou spiritualitu. V roli moderátora propojí program celého dne. Také by se dal označit jako inspirátor. Na konferenci vás v roli moderátora provede programem celého dne.

  Více najdete zde.

 • Wolfgang Gutberlet

  „Spravedlivá cena“ a dlouhodobá udržitelnost podniku i dodavatelskoodběratelských vztahů

  Wolfgang Gutberlet (tegut...)

  Praktické zkušenosti s metodou a procesem utváření (vyjednávání) ceny. Poskytovatel služby či producent by rád prodal za co nejvyšší cenu, naopak obchodník či zákazník požaduje ceny co nejnižší. Jak úspěšně pracovat v období globalizace a spotřebitelského egoismu s těmito protichůdnými tendencemi. Jak při tom zajistit, aby mohly opakovaně vznikat kvalitní produkty a služby, které si zákazník může dovolit. A jak do procesu distribuce zboží a služeb ke koncovému spotřebiteli zapojit zprostředkovatele (obchodníky) tak, aby všichni zúčastnění vydělali.

  Jak to souvisí s firemní kulturou a firemní právem? Odvážné a praktické návody z životní praxe. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Wolfganga Gutberleta, určitě nás kontaktujte. Přednáška bude tlumočena do češtiny.  

  Více najdete zde.

 • Jiří Jabůrek

  Proč se v průmyslovém podniku zabývat svobodou a co to podniku přináší?

  Jiří Jabůrek (Barum Continental)

  Praktické poznatky, které si můžete hned zítra vyzkoušet a myšlenky, o kterých stojí za to přemýšlet: Úspěšný systém týmového a individuálního odměňování. Osobní zodpovědnost versus týmová spolupráce a týmová odměna. Individuální schopnosti uplatněné ve spolupráci podnikových týmů. Svoboda, kreativita a inovace versus disciplína a standard. Jak prosadit inovace a co potom. „Pohled za oponu“ běžných výrobních nesnází jako příležitost ke změně osobních hodnot i života podniku. Osmý druh plýtvání. Audit výrobního podniku z pohledu teorie trojčlennosti sociálního organismu.

  Úspěšné i neúspěšné příklady z životní praxe v podnicích v Čechách, Mexiku a Malajsii. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Jiřího Jabůrka, určitě nás kontaktujte.

  Více najdete zde.

 • Ulrich Rösch

  Svoboda a povinnost, aneb jak nastavit „zdravá pravidla hry“

  Ulrich Rösch (Textildesign & Werkkunst GmbH)

  Inspirující pohled podnikatele a sociálního vědce na možnosti řešení sociálních a pracovněprávních vztahů v podnikové praxi i občanských iniciativách. Co se stane s mojí svobodou v okamžiku, kdy přijmu nějaké smluvní podmínky. Jak nastavit a realizovat podniková pravidla tak, aby mohla vyniknout individualita jednotlivce a přitom nenarážela na svobodu druhých či zájmy týmu nebo firemní hodnoty. Nejčastější chyby vedoucí k narušování mezilidských vztahů.

  Praktické návody a principy, jak nastavovat a žít „zdravá pravidla hry“ v byznysu i v pracovních týmech, aby byl možný lidsky důstojný vztah člověka s člověkem. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Ulricha Rösche, určitě nás kontaktujte. kontaktujte. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

  Více najdete zde.

 • Anežka Janátová

  Rozvoj svobodného tvůrčího potenciálu jednotlivce a spolupracujících týmů

  Anežka Janátová (Akademie sociálního umění Tabor)

  Psycholožka s praxí několika desítek let. Věnuje se pedagogické a psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Působila v Jedličkově ústavu tři roky jako psycholožka a poté zároveň tři roky jako jeho ředitelka. Založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, Akademii sociálního umění Tabor, Nadaci Tabor či Sociálně terapeutické centrum Tabor. Téma přednášky postupně ladíme a diskutujeme s přednášejícími. Více info zde. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Anežku Janátovou, určitě nás kontaktujte.

  Více najdete zde.

 • Peter Živý

  UMĚLECKO-ZÁŽITKOVÁ ČÁST

  Peter Živý (Intuitivní pedagogika)

  Peter Živý studuje intuitivní pedagogiku v Německu a ve Švédsku. Tento pedagogický systém byl rozpracován ve švédské škole Solvik (Solvikskolan). Zároveň je lektorem intuitivní pedagogiky: přednáší, vede semináře a workshopy. Často jej uvidíte na oblíbených popularizačních „ochutnávkách“ intuitivních her v rámci různých festivalů a konferencí, anebo na zážitkových setkáních pro děti, pedagogy nebo širší veřejnost. Ve své činnosti vnímá děti jako svobodné a dokonalé bytosti, kterým není potřeba něco vnucovat, ale intuitivně podporovat rozvoj jejich osobností. Petrovým záměrem je vytvořit nové školy příznivé pro děti současnosti.

  Více najdete zde.

 • Naďa Johanisová

  PANELOVÁ DISKUSE "BYZNYS"

  Naďa Johanisová (Trast pro ekonomiku a společnost)

  Ekologická ekonomka, environmentalistka a vysokoškolská pedagožka. V 70. letech působila v TISu (Svaz pro ochranu přírody a krajiny), po jeho zákazu režimem pak v ČSOP (Českém svazu ochránců přírody), v 90. letech spoluzaložila a vedla českobudějovické ekologické informační středisko Rosa. Zásadní vliv na její profesní vývoj měl třítýdenní pobyt v anglické Schumacher College v roce 1993, díky které se ponořila do studia vztahů mezi ekologickou krizí a ekonomií. Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší ekologickou ekonomii. V roce 2005 se stala spoluzakladatelkou Trastu pro ekonomiku a společnost, kde působí jako vedoucí programu Lokální, etické a demokratické ekonomiky.  

  Více najdete zde.

 • Erich Šašinka

  PANELOVÁ DISKUSE "BYZNYS"

  Erich Šašinka (EEA)

  Po absolvování vysoké školy v oboru teoretické kybernetiky, matematické informatiky a teorie systémů působil na Katedře teoretické kybernetiky a matematické informatiky v Bratislavě. Posledních dvacet let zastává funkci výkonného a v současnosti finančního ředitele softwarové firmy EEA. Ta se dneska specializuje na projekty s použitím nástrojů wikinomics či softwaru open source. Dosud vedl nebo se účastnil více výzkumných vývojových projektů v oblasti informačních technologií.

  Více najdete zde.

 • Ilona Švihlíková

  PANELOVÁ DISKUSE "BYZNYS"

  Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)

  Česká ekonomka, docentka a vysokoškolská pedagožka. Jako ekonomka kritizuje globalizaci světové ekonomiky, mezinárodní měnový fond či dosavadní českou politickou situaci. Působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze jako vedoucí Katedry politologie a společenských věd. Mezi její témata patří mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace a obecné souvislosti mezi ekonomikou a politikou, zvláště daňová problematika. Jako koordinátorka občanské iniciativy Alternativa Zdola se snaží podporovat komunitní hnutí v ČR. Je mluvčím Spojenectví práce a solidarity (SPaS), zaměřené na hledání cesty z hospodářského a sociálního rozvratu k společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti. Publikuje v Britských listech či v Deníku Referendum.  Je autorkou knihy Globalizace a krize.  

  Více najdete zde.

 • Gabriel Lachmann

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ PRÁVO"

  Gabriel Lachmann (Utopia o.z.)

  V roce 1999 spoluzakládal a působil jako výkonný ředitel softwarové společnosti Elline s.r.o., která se věnovala dodávkám internetových portálů, bankovních či burzovních systémů. O čtyři roky později koordinoval fúzi společnosti Elline a Euromove, ze které vzešla společnost EEA s.r.o., ve které od roku 2003 do roku 2013 působil jako obchodní ředitel. Jako spoluzakladatel občanského sdružení Utopia stál u zrodu organizace, která se snaží přinášet systémové alternativy.

  Více najdete zde.

 • Táňa Fischerová

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ PRÁVO"

  Táňa Fischerová (Klíčové hnutí)

  Jako divadelní herečka působila např. v Činoherním klubu a jako filmová herečka se podílela na tzv. československé nové vlně. V důsledku normalizace a své svobodomyslné povahy působí od roku 1977 jako herečka ve svobodném povolání. Po roce 1989 se její činnost dělí mezi herectví a společenské aktivity. Moderátorka charitativních koncertů, patronka a členka ekologických (Hnutí DUHA, STUŽ)  či společensky prospěšných organizací (Amnesty International, Remedium). Angažuje se v řadě neziskových, charitativních a občanských aktivitách. Ve volebním období 2002 až 2006 byla poslankyní parlamentu ČR. V roce 2008 se stala spoluzakladatelkou Klíčového hnutí, které má jako politické hnutí ambici kandidovat v příštích volbách do parlamentu ČR. V roce 2013 byla v prvním kole přímé volby kandidátkou na prezidentku České republiky. Od roku 2013 je předsedkyní Českého helsinského výboru. V roce 2012 jí vyšla kniha rozhovorů s Radomilem Hradilem Láska nevládne, láska tvoří s podtitulem Hledání cest k proměně společnosti. V minulosti pak kniha rozhovorů s Danielou Brůhovou Nežít jen pro sebe, anebo povídkové knihy Lydiiny dveře a Bílý den.

  Více najdete zde.

 • Martin Láník

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ PRÁVO"

  Martin Láník (Láník a partneři, advokátní kancelář)

  Právník působící v advokátní kanceláři Láník a partneři již od roku 1999. V druhé polovině 90. let minulého století působil v představenstvech a dozorčích radách významných českých finančních, průmyslových a obchodních společností. Svého času byl členem představenstva ČP Invest a.s., Investiční společnosti České pojišťovny, členem představenstva obchodního domu KOTVA a.s. nebo Unie investičních společností ČR (dneska AKAT ČR). Statutárním orgánem byl např. v tehdejším Chemopetrolu a.s. Martin Láník je všestranný právník s přesahem do všech oborů práva. Zejména se zabývá občanským právem s důrazem na otázky ochrany osobnosti, ochrany osobních údajů a autorských práv. V oblasti obchodního práva se věnuje zejména obchodním závazkovým vztahům a poradenstvím v oblasti korporátního práva.

  Více najdete zde.

 • Milan Nakonečný

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ KULTURA"

  Milan Nakonečný (Jihočeská univerzita)

  Český psycholog, historik a vysokoškolský pedagog. Před normalizací působil jako vysokoškolský pedagog, poté jako psycholog a pedagog. Od roku 1990 vedl na Filosofické fakultě UK Katedru andragogiky a personálního řízení. Nyní vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Známý je jako autor řady vysokoškolských učebnic (Úvod do psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie atd.), odborných knih a článků z oblasti psychologie. V několika publikacích se věnoval magii a hermetismu. Ve své zatím poslední práci se věnuje politické psychologii.

  Více najdete zde.

 • Gaudenz Assenza

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ KULTURA"

  Gaudenz Assenza (University for the Future Initiative)

  Vysokoškolský pedagog v oborech společenských věd na českých i mezinárodních univerzitách, jako např. King’s College London, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Instituto de Empresa Madrid, Valdosta State University. Magisterský titul získal na Harvard University, doktorát absolvoval na University of Oxford a docenturu na VŠE Praha. Má přes 15 let mezinárodních pracovních zkušeností ve vědeckém výzkumu, vzdělávání a řízení projektů. Od roku 1999 realizoval sedm projektových grantů Evropské unie, norské Rady pro výzkum či UN Foundation. V letech 1994 až 2002 působil jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve Fridtjof Nansen Institute (Norsko).

  Více najdete zde.

 • Daniel Bezányi

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ PRÁVO"

  Daniel Bezányi (Akademie sociálního umění TABOR)

  Podniká od počátku 90. let a postupně působil na různých manažerských pozicích v komerční oblasti. Od roku 2000 se pohyboval ve společnostech skupiny Magic Seven nabízejících služby v oblasti reklamy, marketingu a vývoje software (iMagic). Zde byl zodpovědný za ekonomickou stabilitu společností, řízení obchodních vztahů se zákazníky, řízení klíčových projektů a vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového managementu a dopadu jejich působení v rámci realizace projektů na ekonomickou situaci podniku.

  Více najdete zde.

 • Tomáš Hajzler

  PANELOVÁ DISKUSE "FIREMNÍ KULTURA"

  Tomáš Hajzler (Peoplecomm)

  První zkušenosti čerpal na různých manažerských postech tří nadnárodních korporací a při podnikání ve vlastních firmách. Od roku 2002 se věnuje činnosti v Peoplecommu, kde chce lidem přiblížit principy svobody v práci. Od roku 2007 píše blog o širších souvislostech svobodného vedení sebe sama, lidí a firem.“ Založil nakladatelství Peoplecomm, vede vlastní kurzy, workshopy a semináře. Coby „myšlenkový architekt“ spoluorganizoval dva ročníky konference Svoboda naživo v roce 2011 na téma „svoboda v práci“ a v roce 2012 „Práce, škola a společnost.“ V roce 2013 mu vyšla kniha Peníze nebo život.

  Více najdete zde.

"Barometrem pokroku ve vývoji lidstva je totiž skutečně to, jak chápeme svobodu a jaká je praktická realizace tohoto chápání.“

Dr. Rudolf Steiner